U českých exportérů převládá optimismus a sebevědomí

U českých exportérů převládá optimismus a sebevědomí

Letošní, už 27. vlna Exportního výzkumu DHL naznačuje nárůst exportního sebevědomí a optimistická očekávání pro další období. Jak z výzkumu vyplývá, situace českých exportérů zůstává nadále stabilní a spíše pozitivní, co se objemu exportu týče. V uplynulých dvanácti měsících exportéři zaznamenali především nárůst či stagnaci objemu exportu a obdobný vývoj předpokládají i v příštím roce.

„Letošní ročník přinesl opravdu zajímavé výsledky. V číslech se projevily tenze související s přibývajícími tržními bariérami: exportéři ještě častěji než loni vnímají jako riziko pro export restrikce, embarga či sankce, například vůči Rusku, a růst cel. Zde jde zřejmě spíše o předtuchu v souvislosti s děním v USA. Riziko ,obchodní války´ s USA vnímá jako ohrožení 30 procent exportérů. Do toho exportéry nadále trápí rizika spojená s kurzy měn a nedostatek pracovních sil, a to výrazněji než loni,“ shrnul výzkum obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku Jakub Tomšovský s tím, že dobrou zprávou pro evropskou soudržnost může být snížení podílu exportérů, kteří považují za pravděpodobné zahájení jednání o odchodu dalších států z EU. Příklad Británie byl zřejmě dostatečně odstrašujícím.

Český export běží na plné obrátky

Počet exportérů, jejichž objem exportu v posledních dvanácti měsících vzrostl, se meziročně nezměnil. Stejně jako loni zmiňují ve svých odpovědích nárůst objemu exportu čtyři exportéři z deseti. Obdobný podíl vývozců uvádí, že objem exportu společnosti zůstal meziročně na stejné úrovni. „Po loňském mírném poklesu podílu společností deklarujících snížený objemu exportu se jejich letošní podíl vrátil na úroveň roku 2016, kdy pokles exportu zaznamenalo 16 procent. V odpovědi na otázku týkající se výhledu pro příštích dvanáct měsíců je podíl exportérů očekávajících stagnaci v objemu vývozu (48%) téměř vyrovnaný s podílem exportérů očekávajících nárůst (46 %),“ uvedl Jakub Tomšovský.

Co se týče vnímání podmínek pro export českými vývozci, zastavil se letos trend pozvolného nárůstu podílu exportérů zastávajících názor, že podmínky pro export firem se zhoršují. Celkem 73% vývozců hodnotí podmínky jako stabilní. To by se podle 70% respondentů nemělo měnit ani v následujících dvanácti měsících. Za pozornost však stojí fakt, že za poslední čtyři roky vzrostl podíl těch, kteří očekávají negativní vývoj v této oblasti. V roce 2015 počítalo se zhoršenými podmínkami pro export devět procent vývozců, letos to je již 17 procent.

Obavy z hospodářské krize

Nejvýznamnějším faktorem napomáhajícím českým firmám k exportu je i v letošním roce jejich vlastní aktivita. Na dalších místech exportéři nejčastěji uváděli zlepšení spolupráce s obchodními partnery a vyšší poptávku a růst počtu zakázek. Pětici nejdůležitějších faktorů pro růst exportu uzavírají stejně jako loni nový obchodní partner a nové technologie výroby.

Za největší rizika pro český export považují tuzemští vývozci kurzové změny a nedostatek pracovních sil. U těchto dvou vnímaných rizik došlo k nejvýznamnějšímu meziročnímu nárůstu. Výrazně více než v loňském roce vidí exportéři rovněž jako možná rizika pro český export celní bariéry a globální situaci celkově s důrazem na rizika plynoucí z restrikcí a sankcí, například vůči Rusku, a z případné další globální hospodářské krize. Největší příležitosti pro český export vidí letos exportéři především v ekonomické oblasti, a to hlavně v nových trzích a u nových obchodních partnerů, dále pak v inovacích a ve vyšší konkurenceschopnosti českých firem. Více než loni hledí exportéři na politickou situaci jako na možnou příležitost českého exportu.

Brexit jako komplikace

Letošní výzkum tradičně zkoumal také to, jak čeští vývozci vnímají aktuální události, a to z hlediska toho, jak by mohly v příštích 12 měsících ovlivnit český export. „Ze zkoumaných možných událostí vnímají čeští exportéři jako nejvíce pravděpodobné zpomalení ekonomiky, a to jak v rámci celé EU, tak i v rámci ČR. Tyto události vnímá jako možné výrazně vyšší podíl firem než v loňském roce. Naopak méně často než loni firmy očekávají, že některá z dalších zemí zahájí jednání o odchodu z Evropské unie,“ uvedl konzultant GfK Czech Petr Megela. Pokud exportéři hodnotí jako pravděpodobné nějaké kurzové změny v příštích dvanácti měsících, pak častěji oslabení eura vůči koruně než jeho posílení.

Téměř třetina českých exportérů (30%) je také toho názoru, že případná „obchodní válka“ mezi USA a EU by ohrozila jejich exportní aktivity. S rostoucím podílem exportu na obratu firmy rostou i obavy firem z „obchodní války“ s USA. Dvě třetiny českých exportérů se však necítí významně ohroženy.

V souvislosti s pokračujícími jednáními ohledně odchodu Velké Británie z EU narůstá meziročně podíl exportérů očekávajících negativní dopad brexitu na český export a exportní politiku ČR. Tyto obavy meziročně celkově vzrostly o čtyři procentní body. Největší obavy mají firmy z možných nových pravidel při obchodování s Británií a clení zásilek. Do Velké Británie vyváží 39% českých exportérů. U naprosté většiny z nich (91%) objem exportu do Velké Británie nepřesahuje 20% celkového exportního objemu.

S e-shopy do západní Evropy

Stejně jako loňský, tak i letošní, 27. ročník Exportního výzkum DHL byl zaměřen na oblast e-commerce a její využívání u českých exportérů. „Výsledkem našich zjištění je, že produkty a služby prostřednictvím e-shopu nabízí nebo plánuje nabízet necelá třetina exportérů. Mezi těmi, kteří již produkty on-line nabízejí nebo o tom uvažují, jich více než 50% prodává či plánuje prodávat prostřednictvím e-commerce i v zahraničí,“ doplnil Jakub Tomšovský, obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku. Expanzi do zahraničí prostřednictvím e-commerce by podle exportérů pomohla marketingová podpora, nižší cena přepravy a nižší cena a vyšší spolehlivost zahraničního platebního styku, v tom se názory exportérů proti loňsku výrazně nezměnily.

(mna)

spinner