Jaromír Schling

Výstavba D3 by měla být zahájena ještě letos

Prvních sto až dvě stě miliónů z celkových plánovaných 24 miliard Kč by se mohlo již letos prostavět na dálnici D3, která povede z Prahy přes České Budějovice do Dolního Dvořiště na rakouských hranicích. Stavba by měla být zahájena v druhé polovině roku v úseku Mezno-Chotoviny na Táborsku. Účastníky valné hromady Sdružení pro výstavbu dálnice D3 o tom minulý týden v Táboře informoval ministr dopravy a spojů Jaromír Schling. Výstavbu podle ministra nejvíce komplikuje nepřipravenost území, tedy neschválené územní plány a chybějící stavební povolení nebo posudky dokumentace vlivu stavby na životní prostředí. Nejvíce vadí absence územního plánu pražského regionu a Benešovska. Územní plán Táborska, kde by se mělo začít stavět nejdříve, by podle mluvčí ministerstva dopravy a spojů Ludmily Roubcové mělo schválit zastupitelstvo Budějovického kraje, které se sejde příští týden. Pokud bude územní plán schválen, bude možné v přípravách stavby pokračovat. Ministerstvo životního prostředí již vydalo souhlas s výstavbou dvanáctikilome­trového úseku Mezno-Tábor, která by podle informací společnosti Ředitelství silnic a dálnic mohla začít ještě letos. V současné době se připravují jednotlivá stavební povolení. Financování dálničních staveb nepředstavuje podle Jaromíra Schlinga nejzávažnější problém. „Investiční zdroje z Evropské investiční banky (EIB), které bychom mohli čerpat, jsou takřka neomezené,“ řekl.Evropská investiční banka se v České republice podílí na financování řady projektů silniční a železniční infrastruktury a je podle ministra připravena se zúčastnit i dalších projektů. Musí však být splněna podmínka, že se EIB bude moci přesvědčit o efektivnosti investic. Další variantou financování výstavby dálnice jsou podle ministra soukromé zdroje. Ministerstvo dopravy má vládě do jednoho měsíce předložit věcné záměry legislativních změn, které by umožnily financování výstavby dálnic soukromým kapitálem. Podle předsedy Sdružení pro výstavbu dálnice D3 Františka Vnoučka je největším problémem dálnice jihovýchodní část obchvatu Prahy a napojení dopravy z jižních Čech. S výstavbou dálnice nesouhlasí obyvatelé některých obcí v blízkosti plánované trasy dálnice. „V okrese Benešov bylo ze sedmnácti obcí, kterých se průchod dálnice týká, pět zásadně proti, u dalších dvanácti by se souhlas dal získat,“ řekl. Nesouhlas s trasou dálnice lze podle Františka Vnoučka očekávat i u obcí v okrese Praha-západ. Na Táborsku a v dalších částech Budějovického kraje by podle něj ze strany obcí problémy být neměly. Celá dálnice D3 vedoucí z Prahy přes České Budějovice do Dolního Dvořiště na rakouských hranicích bude po dokončení měřit 171 kilometrů. Náklady na výstavbu stočtyřicetiki­lometrového úseku z Prahy do Českých Budějovic se odhadují na 24 miliard Kč. (čtk)

spinner