DN č. 17 - Mezinárodní kamionová doprava, Autobusy, Veřejná doprava, vychází 16.8., uzávěrka již 26.7.! 

Společným cílem průmyslníků by mělo být dostat ČR mezi dvacet nejlepších ekonomik světa

Společným cílem průmyslníků by mělo být dostat ČR mezi dvacet nejlepších ekonomik světa

10.10. - „Česká republika se nachází podle Světového ekonomického fóra na 31. místě konkurenceschopnosti ze 137 sledovaných zemí. Chci, aby se Česká republika zařadila do TOP 20. Za posledních pět let jsme zlepšili naši pozici v celkovém makroekonomickém prostředí a rozvoji finančního trhu. Stále ale zaostáváme v kvalitě institucí, ve které jsou před námi země jako například Bhútán nebo Uruguay,“ řekl na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy jeho prezident Jaroslav Hanák.

Podle jeho slov musíme zkvalitnit i infrastrukturu nebo vzdělávací systém, v tom jsme v žebříčku například až za Rwandou. Alarmující je prý úroveň českého technického vzdělávání a nedostatečná spolupráce firem a univerzit. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR se věnoval ve svém hodnocení uplynulého období mnoha důležitým oblastem. Co se legislativy týká, pochválil vládu za zákon o veřejných zakázkách či novelu insolvenčního zákona. V oblasti sociálních systémů pak pozitivně hodnotil nerušení karenční doby a zavedení úprav ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů, jako například zavádění e-neschopenky či ulehčení administrace exekucí.

Dále Svaz vládě poděkoval například za to, že se snaží řešit nedostatek pracovní síly pomocí Režimu Ukrajina nebo projektem regionální mobility. Pozitivně hodnotil povinnou maturitu z matematiky, nakonec i zajištění finančních prostředků na aplikovaný výzkum nebo jmenování koordinátora digitální agendy. Nezapomněl vyzdvihnout ani zavedení EET nebo že se vládě podařilo přijmout dílčí novelu EIA. V oblasti energetiky vláda vydala Nařízení, aby zajistila i zpětnou výplatu podporovaným zdrojům energie za dobu provozu, kdy neměly udělenou notifikaci. Zlepšení vidí i v proexportní podpoře ze strany státu.

Prezident Svazu naopak kritizoval například dopravní infrastrukturu v ČR nebo neustálý resortismus při tvorbě legislativy. Dále upozornil, že vláda stále nevyřešila, jak bude financovat regionální školství. Stát vyzval, aby začal s osvětou k Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). „Měla by nás zajímat především konkurenceschopnost naší ekonomiky a co jí ovlivňuje,“ zdůraznil zásadní význam tohoto měřítka pro českou ekonomiku Hanák. „Bohužel například v kvalitě infrastruktury, zejména silnic, či v dostupnosti vědců a inženýrů nebo v hodnocení inovací se umísťujeme na horších místech, než je 31. místo v celkové konkurenceschopnosti, a to je špatný signál,“ doplnil.

Pokud jde o konkrétní témata, považuje Svaz za nutné urychleně dokončit plán rozvoje digitální ekonomiky ČR a e-governmentu. Vláda jmenovala koordinátora digitální agendy, už ale selhala při zajištění informovanosti firem a dalších soukromých subjektů, aby se mohly připravit na Nařízení o ochraně osobních údajů. „Zavedení EET je ve srovnání s přípravou na GDPR procházka růžovým sadem, a to v otázkách finančních či personálních nákladů, nebo důsledků vyplývajících z jeho případného porušení. Je pro nás proto nepředstavitelné, že vláda nepřipravuje žádnou systematickou osvětovou kampaň k GDPR, aby pomohla podnikům a dalším subjektům připravit se na významné změny,“ prohlásila viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková, která stojí za projektem Akademie GDPR.

Vytknout vládě Svaz musí, že se jí nepodařilo připravit zásadní rekodifikaci stavební legislativy, která by měla ukotvit skutečně jednotné povolovací řízení, ani se vládě nepodařilo zahájit stavbu žádné prioritní komunikace. Svaz chce, aby vláda řešila i kritický stav silnic 2. a 3. tříd, namísto rozšiřování mýta. „Svaz dlouhodobě požaduje zajištění financování pro opravy silnic nižších tříd, jelikož jsou dlouhodobě podfinancované a mnohdy v žalostném stavu. S tímto požadavkem se obrátí i na novou vládu. Silnice je potřeba řešit systematicky,“ dodal Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

(tj)

spinner