Olga Sehnalová vystoupila na Valném shromáždění OSN k bezpečnosti dopravy

Olga Sehnalová vystoupila na Valném shromáždění OSN k bezpečnosti dopravy

16.4. - Poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová minulý týden promluvila na Valném shromáždění OSN v New Yorku. OSN poslankyni pozvala na základě její dlouhodobé činnosti v oblasti bezpečnosti dopravy ve výboru pro dopravu a výboru pro vnitřní trh Evropského parlamentu. Během zasedání OSN byla přijata rezoluce, jež mimo jiné vítá zřízení fondu OSN k bezpečnosti silničního provozu. Poté zástupci zemí z celého světa pokračovali v diskuzi o opatřeních ke snížení počtu úmrtí v důsledku dopravních nehod v následující dekádě.

„Evropská unie je považována za světového lídra v oblasti bezpečnosti dopravy, avšak cíl snížení počtu úmrtí o polovinu do roku 2020 je bohužel stále velmi vzdálen realitě. V posledních letech se příliš nedaří počty obětí dopravních nehod snižovat. Vítám proto přijatou rezoluci ke zřízení zvláštního fondu OSN. Ten bude moci sloužit jako efektivní prostředek pro financování opatření, která pomohou zlepšit bezpečnost silničního provozu nejen na evropských silnicích, ale i ostatních kontinentech," uvedla Olga Sehnalová, která byla například zpravodajkou Evropského parlamentu k nařízení o zavedení systému veřejného tísňového volání eCall a aktivně se podílela i na dalších iniciativách v oblasti bezpečnosti dopravy. Systém eCall, který při vážné dopravní nehodě významně zkrátí čas příjezdu záchranných složek a může tak zachránit zhruba 2500 životů ročně, je od letošního dubna zaváděn do všech nových modelů automobilů.

V loňském roce byla Olga Sehnalová přizvána i do nejužšího vedení platformy Global Network for Road Safety Legislators jako jedna ze dvou zástupců Evropského parlamentu. Připojila se i k výzvě Manifesto #4RoadSafety, který je celosvětovou výzvou poslancům a poslankyním všech parlamentů k přijetí opatření k zásadnímu snížení počtu úmrtí v důsledku dopravních nehod.

(mna)

spinner