DN č. 11 - Mezinárodní kamionová doprava, Autobusová doprava, LUV, vychází 24.5., uzávěrka již 3.5.! 

Třetizemní přepravy na povolení CEMT

Německo již postihuje české řidiče bez pracovních víz

„Naše sdružení získalo informaci o případu, že byl řidič českého kamiónu provádějící třetizemní přepravu v Německu na povolení CEMT bez pracovního víza přinucen do 24 hodin opustit území SRN. Přepravu pak musel dokončit najatý německý řidič,“ oznámil Dopravním novinám minulý týden tiskový mluvčí Sdružení ČESMAD Bohemia Martin Felix. Jedná se podle něj o první případ, kdy Německo vůči českému dopravci uplatnilo nový předpis, podle nějž jsou řidiči z České republiky a několika dalších států povinni mít v Německu při třetizemních přepravách prováděných na povolení CEMT pracovní vízum. „Opětovně tvrdíme, že toto opatření podle našeho názoru odporuje bezvízové dohodě a zejména smyslu zavedení mezinárodních povolení CEMT, která mají usnadňovat mezinárodní obchodní výměnu. Nejzávažnější na postupu německých orgánů je však skutečnost, že Německo požadovaná pracovní víza není dosud schopno vydávat a postihuje dopravce, kteří již přes tři měsíce o jejich vydání bezvýsledně usilují,“ uvedl Martin Felix. Také mluvčí ministerstva dopravy a spojů Ludmila Roubcová připouští, že povinnost řidičů mít při zmíněných přepravách pracovní víza je v jistém smyslu proti duchu dohody CEMT. „Bohužel Evropa se v poslední době začíná bránit velice aktivním východoevropským dopravcům a hledají se různé důvody a záminky, jak působení dopravců omezit. Projevuje se to velice přísnými kontrolami vozidel a zpřísňováním podmínek pro vstup na trh. V rámci CEMT (Evropská konference ministrů dopravy) navrhují někteří zástupci i další zpřísnění podmínek pro používání povolení CEMT, např. povinné razítkování průvodních sešitů (zatím dobrovolné) na všech hraničních přechodech. Jako oficiální důvody uvádějí údajné nízké ceny zahraničních dopravců, nedodržování tzv. sociálních pravidel (doba řízení a odpočinku, nízké mzdy řidičů) atd.,“ uvedla Ludmila Roubcová. Tato změna politiky je podle ní patrná také ve snaze omezit silniční dopravce z asociovaných zemí po jejich případném vstupu do Evropské unie. Ministerstvo dopravy se podle Ludmily Roubcové snažilo získat bližší informace o novém opatření, avšak ani partnerské úřady v SRN nebyly podrobně informovány o tom, jaké doklady má dopravce předložit a jaké jsou pro získání zmíněných víz další požadavky. „MDS v rámci svých kompetencí požádalo partnerské ministerstvo v Německu o prošetření a podporu při zrušení těchto víz, ale dostalo jen příslib s tím, že vízové záležitosti nespadají do pravomocí ministerstva dopravy. Ani postup přes Ministerstvo zahraničních věcí ČR a český zastupitelský úřad v SRN nebyl o mnoho úspěšnější. V podstatě jediné, co se podařilo zjistit, je, že předpis platí,“ uvedla minulý týden Ludmila Roubcová. (lan)

spinner