​Komentář: Co přinesl leden v dopravě a logistice

​Komentář: Co přinesl leden v dopravě a logistice

Prvního ledna 2022 došlo sice z pohledu většiny veřejnosti k pozapomenuté události, ale pro logistiku tento den znamenal výrazný předěl: došlo k faktickému dokončení vyvázání se Velké Británie z celní unie a tím i k zaplnění rozdílů v celním odbavení zboží přecházejícího britsko-unijní hranice.

Velká Británie udělala poslední krok v rozchodu s Evropskou unií již před více než rokem, ale ačkoli obchodní („Vánoční“) dohoda vyjednaná na poslední chvíli ke konci roku 2020 v zásadě zajišťovala od té doby do značné míry bezcelní obchod, rozdílné formality a kontroly přesto vytvořily mnoho nových překážek v zahraničním obchodu. Od začátku tohoto roku podléhá přísnějším kontrolám tedy také zboží z EU vstupující na území Velké Británie (kromě zboží v tranzitu do Irska).

Při zavádění kontrol po dokončení Brexitu se Londýn rozhodl pro fázový model, ale dvakrát změnil harmonogram, naposledy v září. Od 1. ledna se musí dovozci a přepravní společnosti připravit na úplné celní kontroly a jsou vyžadovány dovozní deklarace (předběžná oznámení) pro zemědělsko-potravinářské produkty z EU. Evropské spediční sdružení CLECAT opakovaně upozorňovalo na to, že i přes prodlouženou dobu přípravy nejsou ještě všichni prodejci a přepravní společnosti vybaveni na nové požadavky, zejména malé a střední společnosti, a některé provozní detaily pro nové ovládací prvky ještě nebyly objasněny. Týká se to například fungování IT systémů nebo otázky, které zemědělsko-potravinářské produkty vyžadují dovozní prohlášení. Stále také panuje zmatek kvůli různým postupům v různých přístavech a ohledně toho, kdo má jaké povinnosti v dodavatelském řetězci. Podle britských plánů pak vstoupí další nové předpisy v platnost 1. července 2022. Zdravotní osvědčení pak budou vyžadována i pro vývoz zemědělsko-potravinářských produktů ze Spojeného království. Měly by také být spuštěny kontroly sanitárních a fytosanitárních opatření u příchozích zásilek z EU a měla by být kontrolována rostlinolékařská osvědčení a prohlášení o bezpečnosti pro dovážené zboží. CLECAT poznamenává, že Londýn ale opět k začátku roku změnil harmonogram kontrol dovozu zboží z Irska a prodloužil lhůty.

Evropská komise a britská vláda před koncem minulého roku také daly krátkou přestávku v jednání o kontrole zboží přepravovaného do Severního Irska z Anglie, Skotska nebo Walesu. Jednání by měla pokračovat v lednu, řekl po jednání s britským ministrem pro brexit Davidem Frostem odpovědný místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. Přestože od října probíhají intenzivní jednání o tom, jak zjednodušit celní a rostlinolékařské kontroly tak, aby co nejméně ovlivňovaly přepravu zboží, dohoda je v nedohlednu.

Ve stínu těchto změn pak zůstaly neméně důležité otázky prokazování původu zboží pro celní účely – zásadním předpokladem pro přiznání nulové celní sazby pro dovoz z druhé strany je totiž uznání původu z EU, respektive Velké Británie (viz přílohy k Obchodní dohodě č. 2 a 3). Bohužel, ani zde však na březích Lamanšského průlivu nepanuje jednota jak postupovat, a to ani po uplynutí roční odkladné lhůty. V zásadě se uplatňuje princip dostatečné míry zpracování původního materiálu v zemi protějšku, ale Britové též pracují s mírou přidané hodnoty či podílem doma vyrobených částí celkového produktu. To často vede k neoprávněným nárokům na přiznání nulové sazby cla, a při stále častějších kontrolách především na unijní straně pak k nepříjemnostem v podobě dočasného zadržení zásilky, penále a dalších postihů chybujících dovozců.

Po zavedení nových dovozních kontrol výrobků z EU ve Velké Británii očekává logistický průmysl další odchod spedičních firem z britského trhu. Zejména pro středně velké společnosti to bude mít hrubé dopady – Britové mohou očekávat rostoucí ceny a menší dostupnost produktů z Evropy. Celkově dnes trvá zpáteční cesta pro středoevropské speditéry kvůli celním formalitám přibližně o den déle než před Brexitem. Mnoho řidičů z EU proto zastavilo své cesty do Spojeného království – také proto, že v jiných evropských zemích je dostatečný výběr objednávek, protože na mnoha místech je nedostatek řidičů kamionů. Šéf BGL Engelhardt očekává, že odchod z trhu Velké Británie bude umocněn dovozními kontrolami zboží z EU, které platí od začátku roku. Ve střednědobém horizontu BGL očekává, že vznikne trh s výrazně menším počtem logistických společností a řidičů, které se budou specializovat na cesty do Velké Británie a dodávky velkým společnostem, jako jsou výrobci automobilů nebo supermarkety. Je však nepravděpodobné, že by to pokrylo celou poptávku. Spojené království proto musí přemýšlet o dalších mimořádných sezónních opatřeních.

A jaké z toho plyne ponaučení? Pokud někteří naši politici nahlas mluví o vystoupení Česka z Evropské Unie (tzv. Czexit), měli by pozorně sledovat tento vývoj. Celní unie se svými četnými vazbami je dnes již o mnoho více než jen zónou bezcelního obchodu, kterou lze opustit s jednoduchou celní dohodou dle not WTO; naopak zpřetrhání společenských vazeb může mít zcela destruktivní dopad na mnohé aspekty v logistice, a tudíž i dodavatelské řetězce.

Petr Rožek 

spinner