GSA přináší české ekonomice ročně na 200 milionů korun

GSA přináší české ekonomice ročně na 200 milionů korun

V rámci dní otevřených dveří Evropské agentury GNSS (GSA), které se konaly v půlce listopadu v jejím pražském sídle, byla představena i zpráva o přínosech agentury pro českou ekonomiku. Z ní vyplývá, že průměrný roční příspěvek agentury českému hrubému domácímu produktu (HDP) činí přibližně 200 milionů Kč.

Kromě přímých nákladů ve výši 200 milionů Kč ve formě provozních výdajů a výdajů na zaměstnance přítomnost GSA v Praze také v tuzemsku zvyšuje povědomí o možnostech financování pro malé a střední podniky a univerzity, například prostřednictvím programu Horizon 2020, do něhož se mohou české firmy stále přihlašovat a GSA je k tomu i aktivně vyzývá.

K letošnímu listopadu získalo již 19 českých společností v rámci programů financování výzkumu a vývoje od Evropské komise celkově 2,2 milionu EUR. Toto číslo se může ještě zvýšit díky čtvrté vlně výzvy programu Horizon 2020 EGNSS, která byla otevřena 16. října 2018 s rozpočtem 20 milionů EUR. Poslední termín pro přihlášení projektů je 5. března 2019.

Sídlo Evropské agentury GNSS (GSA) v Praze otevřelo své brány veřejnosti již čtvrtý rok po sobě a jednalo se o druhou takovou akci od doby, kdy GSA převzala řízení provozu evropské globální družicové navigační služby Galileo v roce 2017.

Umístění sídla GSA v Praze za posledních pět let vykázalo více než jednu miliardu Kč příjmů pro českou ekonomiku, přičemž jejich objem by měl do roku 2022 vzrůst na dvě miliardy. Od okamžiku, kdy se v roce 2012 sídlo GSA přestěhovalo z Bruselu do Prahy, se počet českých firem žádajících o finanční prostředky z evropských fondů na výzkum a vývoj v oblasti družicové navigace zvýšil téměř desetkrát.

(lan)

Foto: GSA

spinner