DN č. 11 - Mezinárodní kamionová doprava, Autobusová doprava, LUV, vychází 24.5., uzávěrka již 3.5.! 

ČESMAD Bohemia

Doprava kvůli ropě podraží

Podle Sdružení ČESMAD Bohemia je jediným možným řešením krize silniční dopravy, kterou vyvolal současný prudký nárůst cen nafty, plné promítnutí zvýšených nákladů do cen za přepravu. „Odhadujeme, že ceny je nutné zvýšit zhruba o 10 až 15 procent,“ řekl minulý týden po jednání předsednictva sdružení jeho generální tajemník Martin Špryňar.

Problém vysokých cen pohonných hmot označil za problém celé ekonomiky a všech českých občanů. Případné snížení spotřební daně z nafty by problém dopravců neřešilo a znamenalo by pouze dočasné řešení s nejistým dopadem na finální cenu pohonných hmot. Přesto má podle Martina Špryňara ministerstvo financí možnost ulevit všem motoristům snížením spotřební daně, která je přibližně o dvě Kč/l vyšší, než vyžaduje Evropská unie. „Politici by se měli zamyslet, zda současný vývoj světových cen ropy není důvodem pro přehodnocení daňové politiky v rámci EU, protože jinak se evropská ekonomika stane nekonkurences­chopnou,“ zdůraznil Martin Špryňar. (lan)

spinner